کد مطلب:1553 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:138

زكاة شتر و گاو و گوسفند


1916- زكاة شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهايي كه گفته شد يك شرط ديگر هم دارد , و آن اين است كه حيوان در تمام سال از علف بيابان بچرد , پس اگر تمام سال يا مقداري از آن علف چيده شده بخورد , يا در زراعتي كه ملك او يا ملك كس ديگر است بچرد زكاة ندارد.ولي اگر تمام سال يك روز يا دو روز از علف مالك بخورد , زكاة آن واجب مي باشد , ولي در وجوب زكاة در شـتـر و گـاو و گـوسـفند بنابر احتياط شرط نيست كه در تمام سال حيوان بيكار باشد , بلكه چنانچه در آبياري يا شخم زني يا مانند آن از آنها استفاده شود , بايد بنابر احتياط زكاة آنها را داد.1917- اگـر انـسان براي شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهي را كه كسي نكاشته بخرد , يا اجاره كند , وجوب زكاة در آن مشكل است اگر چه احوط دادن زكاة است ولي اگر براي چراندن در آن باج بدهد , بايد زكاة را بدهد.