کد مطلب:1572 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:155

صيغه خريد و فروش


2105- در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربي بخوانند , مثلا اگر فروشنده به فارسي بگويد اين مال را در عـوض ايـن پول فروختم و مشتري بگويد قبول كردم معامله صحيح است , ولي خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشد , يعني به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.2106- اگـر در مـوقـع معامله صيغه نخوانند , ولي فروشنده در مقابل مالي كه از خريدار مي گيرد , مال خود را ملك او كند معامله صحيح است و هر دو مالك مي شوند.