کد مطلب:1583 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:154

شرايط مالي كه آن را اجاره مي دهند


2192- مالي را كه اجاره مي دهند چند شرط دارد : اول آن كه معين باشد , پس اگر بگويد يكي از خانه هاي خود را به تو اجاره دادم درست نيست .دوم مـسـتاجر آن را ببيند , يا كسي كه آن را اجاره مي دهد طوري خصوصيات آن را بگويد كه كاملا معلوم باشد.سـوم تـحويل دادن آن ممكن باشد , پس اجاره دادن اسبي كه فرار كرده , اگر مستاجر نتواند آن را بگيرد باطل است ولي اگر بتواند آن را بگيرد صحيح است .چـهارم آن كه استفاده از آن مال به اتلاف و از بين بردنش نباشد پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاي ديگر براي خوردن صحيح نيست .پـنـجم استفاده اي كه مال را براي آن , اجاره داده اند , ممكن باشد , پس اجاره دادن زمين براي زراعت در صورتي كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب رودخانه هم به آن نرسد , صحيح نيست .شـشم چيزي را كه اجاره مي دهد مال خود او باشد و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد , در صورتي صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.2193- اجاره دادن درخت براي آن كه از ميوه اش استفاده كنند در صورتي كه ميوه اش فعلا موجود نباشد , صحيح است و هم چنين است اجاره دادن حيوان براي شيرش .2194- زن مي تواند براي آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد , ولي اگر به واسطه شير دادن , حق شوهر از بين برود , بدون اجازه او نمي تواند اجير شود.