کد مطلب:159599 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:119

رفتار پيامبر اكرم با شعر ارزشي و ضد ارزشي
اين مبارزه روياروي، در دو جبهه صورت مي گرفت: