کد مطلب:159619 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:151

قوامي رازي
شـرف الشـّعـرا بدرالدّين خبّاز قوامي رازي (متوفّي 560 ه‍. ق) از شعراي نامدار شيعي در سـده شـشـم نـيـز اشـعـار مـاتـمـي فـراوانـي در مـراثـي آل اللّه خصوصاً حضرت امام حسين (ع) دارد [1] .


[1] ديوان قوامي رازي، محدّث، چاپ 1334.