کد مطلب:159626 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:112

بابا فغاني شيرازي
بابافغاني شيرازي (متولّد 925 ه‍. ق) چهره ممتاز شعر (دوره تيموري) است كه سبك او سال ها توسّط غزلسرايان سده دهم، تقليد مي شد و حتّي برخي از محقّقان طرز بانيان سـبـك وقوع را در بدايت امر، متأثّر از شيوه بياني او دانسته اند، و در شعر آييني داراي آثار شيوايي است. غزل عاشورايي او را مرور مي كنيم:هر گل كه بر دميد ز هامون كربلا

دارد نشان تازه مدفون كربلاپروانه نجات شهيدان محشرست

مهر طلا ببين شده گلگون كربلادر جستجوي گوهر يكدانه نجف

كردم روان دو رود به جيحون كربلانيل ست هر عشور به بيت الحزن روان

از ديده هاي مردم محزون كربلادر هر قبيله، از قِبَل خوان اهل بيت

ماتم رسيده اي شده مجنون كربلابس فتنه ها كه بر سرِ مروانيان رسيد

وقت طلوع اختر گردون كربلابردند داغ فتنه آخرْ زمان به خاك

مرغانِ زخم خورده مفتون كربلاگرگان پير، دامن پيراهن حسين

ناحق زدند در عرق خون كربلاخونابه روان جگر پاره حسين

در هر ديار سر زده بيرون كربلا [1] .
[1] گلواژه، به انتخاب محمد مطهّر، دفتر چهارم، ص 455.