کد مطلب:159631 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:109

فهرست الفبايي اسامي شعراي معاصر در حوزه شعر عاشورا
در پايان اين مبحث جهت اختصار فقط به ارائه فهرست الفبايي شعراي معاصر كه داراي آثاري در زمينه وقايع كربلا و شهداي عاشورا هستند، بسنده مي كنيم.

بـديـهـي است كه اسامي ده ها نفر از شعرا به خاطر گمنامي و يا در دسترس نبودن آثار آنـان در ايـن فـهـرست راه نيافته است و بايد در همين جا و پيشاپيش از محضر اين عزيزان عـذر خـواهـي و بـررسـي آثـار عـاشـويـي آنـان را بـه فـرصـت ديـگـري موكول كنيم.