کد مطلب:159646 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:85

فداكاري در راه دين
(... مـلّت مـا مـصـمـّم است كه تا تمام ريشه هاي استعمار و استبداد فاسدرا از جاي نكند، از پاي ننشيند... ما مصمّم هستيم كه تا آخرين قطره خون خودمان و ملّتمان را فداي اسلام كنيم.) [1] .


[1] صحيفه نور، ج 6، ص 121.