کد مطلب:159658 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:83

حضور در صحنه
(مردم بايد حضورشان را در صحنه حفظ كنند و براي دفاع از انقلاب در همه ميدان ها، آماده باشند. ارتباط و اتّصال محبّت آميز ميان خود و مسؤولان و بالاتر از همه، پيوند خود با خـدا را حـفـظ و مـسـتـحـكـم كـنـنـد. روحـيـّه عـبـوديـّت الهـي و تـسـليـم در مقابل پروردگار و كار براي رضاي او را، كه راز اصلي موفّقيّت هاي ملّت و امام ما بود؛ پـاس بـداريم. مطمئنّاً فضل و لطف الهي با ما خواهد بود. پيمان و پيوند ما خدايي است. به نام او حركت خواهيم كرد و از او كمك خواهيم گرفت. [1] .


[1] حديث ولايت، ج اوّل، ص 170.