کد مطلب:159665 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:86

حماسه شهادت
نـصـراللّه مـرداني، از حضور همه زمينيان آسماني، در جايْ جاي عرصه هاي جنگ تحميلي خـبر مي دهد چرا كه رايحه خون پاك (شهيدان كربلا) را در همه جا پراكنده مي بيند، و در تشييع پيكر صد چاك (لاله ها) ي عاشورايي از حضور پرشور (فرشته ها) خبر مي دهد:بخوان حماسه خونين كربلا، با ما

كه شد بسيط زمين جمله همصدا با ماسرِ بريده، به ميدان عشق مي گويد

حديث خون شهيدان نينوا، با مادوباره، پيكر صد چاك لاله آوردند

به داغگاه بهشتي، فرشته ها با مافرات اشك ز چشمان خاك مي جوشد

به سوگواري گلهاي كربلا، با ما [1] .
[1] همان.