کد مطلب:159671 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:78

ماناترين حماسه
جلال محمّدي، هنوز بوي (شفق) را از تربت شهداي كربلا مي شنود:هر چند قرن هاست كه در خون تپيده اند

هر چند سال هاست به خاك آرميده اندآيد هنوز بوي شفق، از مزارشان

امروز گوييا همه در خون تپيده اند!از جاده هاي حادثه، مردان عشق و تيغ

بگذشته و، به شهر شهادت رسيده اندهمان شهيداني كه در يك نيمروز، حماسه تاريخ شيعه را رقم زده اند:ماناترين حماسه تاريخ شيعه را

در نيمروز دشت بلا، آفريده اند [1] .
[1] هبوط، ص 13 و 14.