کد مطلب:159675 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:81

كل يوم عاشورا
محمّد خليلي مذنب (جمالي)، دامنه هر روز را، ادامه گستره عاشورا و گوشهْ گوشه زمين را پر از شورش كربلا مي بيند كه معطّر به عطر شهيد و منوّر به نور لايزالي حسين است و از حضور حماسه شگرف عاشورا در تمامي عرصه هاي تاريخ خبر مي دهد و به تفسير هنرمندانه كُلُّ ارضٍ كربلا وَ كُلِّ يَومٍ عاشورا مي پردازد:هميشه روز قيام حسين و عاشورا است

تمام روي زمين: كربلا، شهيد، حسينبه صفحهْ صفحه تاريخ، تا ابد نقش ست

حماسه هاي شگرفي كه آفريد حسين [1] .
[1] ادبيات عاشورا، ج 2، ص 25.