کد مطلب:159679 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:80

شور شهادت
همايون عليدوستي، تصوير بديعي از (انتشار زخم گُلگون) شهيد كربلا در (رگْ رگ زمين) به دست مي دهد و (فرياد سرخ شيعه) را مديون (او) مي بيند و راز (شهادت) را در پيكر صد پاره او، جستجو مي كند:من، تيغ را شرمنده خون تو مي بينم

آيينه را، شيدا و مجنون تو مي بينمخوني كه در رگ هاي پنهان زمين، جاري ست

از انتشار زخم گلگون تو، مي بينمفرياد سرخ شيعه را، در حنجر تاريخ

تا كربلا باقي ست، مديون تو مي بينمشور شهادت را، كه در جان هاي شيرين ست

از پيكر در خاكْ مدفون تو، مي بينم [1] .
[1] با قافله سالار قبيله نور، ص 40.