کد مطلب:159683 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:82

خاطره شهادت
(شهادت) در شعر زكريّا اخلاقي، جلوه هاي بديعي دارد و (شهدا) آفريننده اين پرده هاي تماشايي اند:كس تماشا نكند منظره، زيباتر ازين

خاطري را نبود خاطره، زيباترين ازينزير شمشير شهادت، سحر آسان رفتي

كه نرفتند ازين دايره زيباتر ازينشاهبازا! سفر عرش تو خوش باد! برو

نرود كس سوي آن كنگره، زيباتر از اين [1] .
[1] تبسّم هاي شرقي، ص 13 و 14.