کد مطلب:159690 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:81

رابطه عشق و كربلا
و با تفسير تازه اي از (عشق) آرزوي قلبي خود را مطرح مي كند كه رجوعي آگاهانه به (مسلمان شدن) است:عشق، يعني: كربلا؛ يعني: فدك

عشق، يعني: زخم هاي با نمكنقش ما را، يا علي! تصوير كن

جانماز بسته را، تحرير كن!جان مولا! من مسلمان مي شوم

زيرپاهاي تو، قربان مي شومشاهد من: هايْ هاي زخمي ام

كربلايم، نينواي زخمي ام [1] .
[1] مجموعه شعر ماه و نخل، ص 77 و 78.