کد مطلب:159698 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:79

پيشقدمي
جلال محمّدي، از قلم شدن دست علمدار كربلا، برداشت تازه اي دارد:هنگام سفر، پيشقدم شد دستم

قربانيِ قامت علَم شد، دستمتا نامه عشق را، به خون بنگارم

در محضر وصل او، قلم شد دستم [1] .
[1] همان، ص 41.