کد مطلب:1597 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:143

احكام نكاح ( ازدواج )


1/2371- بـه واسـطه عقد ازدواج , زن به مرد و مرد به زن حلال مي شود , و آن بر دو قسمت است : دايم و غير دايم