کد مطلب:159702 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:81

در ظهر عاشورا
امين شيرازي، در گرماگرم ظهر عاشورا، تصوير بلندي از قامت رساي سقّاي كربلا را به دست مي دهد. انگار خورشيد با تمام عظمتش در آينه فرات جلوه مي فروشد:در رود زمانه، پيچ و تاب افتاده ست

خورشيد، به خوف و اضطراب افتاده ستظهرست و، در آيينه چشمان فرات

تصوير بلند آفتاب افتاده ست [1] .
[1] همان، ص 48.