کد مطلب:159710 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:82

كمال كرامت
خـسرو احتشامي، در باب كرامت هاي وجودي و عظمت روحي سقّاي كربلا، حرف هاي تازه اي دارد:اي بسته بر زيارت قدّ تو، قامت آب!

شرمنده محبّت تو تا قيامت، آب!در ظهر عشق، عكس تو لغزيد در فرات

شد چشمه حماسه ز جوش شهامت، آبدستت به موج، داغ حباب طلب گذاشت

اوج گذشت ديد و كمال كرامت، آببر دفتر زلالي شط، خطِّ (لا) كشيد

لعلي كه خورده بود ز جام امامت، آبترجيع درد را ـ ز گريزي كه از تو داشت

سر مي زند هنوز به سنگ ندامت، آباز جوهر شفاعت تيغت، بعيد نيست

گر بگذرد ز آتش دوزخ، سلامت آب!مي خوانمت به نام اباالفضل و، شوق را

در ديدگان منتظرم بسته قامت، آب [1] .
[1] درياي شعله ور، ص 170.