کد مطلب:159718 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:79

عظمت روحي
غلامرضا سازگار (ميثم)، (كرامت)، (شهامت) و (عظمت) را وامدارعلمدار كربلا مي داند:كرامت: قطرهْ آبي ازيم اوست

بزرگي: خساكسار مقدم اوستشجاعت: آفتاب عرصه رزم

شهامت: سايه اي از پرچم اوستامام عالم عشق ست عبّاس

كه برتر از دو عالم، عالم اوستبه خوني كز دو چشمش ريخت سوگند

دل ما، خانه درد و غم اوست [1] .
[1] درياي شعله ور، ص 73.