کد مطلب:159725 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:80

رابطه نماز و راز و پرواز
قاسم درويشي، رابطه (نماز) و (راز) و (پرواز) را به زيبايي توضيح مي دهد:از آن پيمانه آغاز مي گفت

گواهي هاي خود را، باز مي گفتبر آن سجّاده محض حسيني

دو ركعت راز، با پرواز مي گفت [1] .
[1] بال سرخ قنوت، ص 54.