کد مطلب:159726 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:77

سجاده سبز شكر
سـيـّده راضـيه هاشمي، (سجّاده سبز شكر) را به توصيف نشسته است،و از (مردي) سخن به ميان مي آورد كه (خدا! خداي) او دل سنگ را ـ حتّي ـ به گريه واداشته است:وقتي كه، شكسته دل دعا مي كردي

سجّاده سبز شكر، وامي كرديحتّي دل سنگ هم، به داغ تو گريست

آن دم كه خدا! خدا! خدا! مي كردي [1] .
[1] همان.