کد مطلب:159729 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:78

عشق مي بارد
جـعـفـر رسـول زاده (آشـفته)، صحنه نماز پرشور (ظهر عاشورا) را، به تصوير كشيده است:دشت، سرخ ست و عشق مي بارد

با تو بودن، چه عالمي دارد!لاله ها، صف كشيده اند همه

سينه اي كو كه داغ بردارد؟!تيرها، بر تنم فرود آييد

تا امامم نماز بگزاردپيش چشمش فدا شدم، اي كاش

آفتابي، ستاره بشمارد!آن كه تكبير خوان سجده توست

تن به محراب تيغ بسپاردآشنايي كه قبله، عاشق اوست

كاش ز اهل نمازم انگارد [1] .
[1] بال سرخ قنوت، ص 141.