کد مطلب:159730 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:82

لحن باراني
سـيـّد مـحـمـّد ضياء قاسمي، از تلاوت (آيه گل) با لحن (باران) بر سرنيزه، و جاري شدن (قبله) در نگاه (تيغ) خبر مي دهد:صداي بوي باران داشت، تا خواند آيه گل را

سرت بالاي ني، چون كهكشاني شعله ور در خون!و قبله در نگاه تيغ جاري شد، كه با حلقت

نماز آخرينت را، بخواني شعله ور در خون! [1] .
[1] همان، ص 277.