کد مطلب:159731 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:85

تجسم بردباري
جـليـل واقع طلب، با اظهار شگفتي از بردباري (بانوي كربلا)، نماز (نافله) خورشيد را در (تلاطم دريا) روايت مي كند:بر آر تا بخروشد درين مجادله، خاتون!

زبان زكام، چو تيغ از نيام غايله، خاتون!اگر شود متلاطم، خروش جاري زخمت

به خون و خاك نشنيد تمام قافله، خاتون!كه ديده است كه خورشيد، در تلاطم دريا

وضو نكرده، بخواند نماز نافله خاتون!زمين و زخم زبان زمينيان و، تو امّا

شنيده ام كه نكردي از آسمان گله، خاتون [1] .
[1] بال سرخ قنوت، ص 347.