کد مطلب:159738 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:81

اوج فداكاري
مـحـمـّدحـسـيـن امـيـدي، از (فـداكاري) كه در شمار عمده ترين مقوله هاي ارزشي است، به تصوير روشني دست يافته است:خوني كه، ز پيشاني او جاري شد

سر سبزترين بهار بيداري شدآن سر ـ كه به روي نيزه ها گشت بلند

آيينه روشن فداكاري شد [1] .
[1] بال سرخ قنوت، ص 31.