کد مطلب:159746 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:79

تركيب دوست داشتني
فـاطـمه جهانگرد كه در فضاي (شعر مقاومت) نفس مي كشد ـ ساختارشخصيّتيِ خود را كه نماد شاعران امروز است ـ اين گونه ترسيم مي كند:ما از ديار مردم آزاده قامتيم

در مردميّ و شرم و شرافت، قيامتيم!بانوي سرفراز كويريم و پرخروش

تركيب عشق و مثنوي استقامتيم [1] .
[1] همان، ص 67.