کد مطلب:159752 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:77

حضور سبك وقوع در شعر عاشورايي امروز
بـخـشـي از غـزل عـاشورايي دو دهه اخير، به نحو بارزي در (بيان عيني) و (لحن حسّي) خود، مديون سبك وقوع است.

حضور اين شيوه بياني در غزل عاشورايي معاصر به برقراري ارتباط صميمي تر با مـخـاطـبـان جوان و نوجوان، كمك كرده است. براي آشنايي با اين سبك شعري، آگاهي از پيشينه و ويژگي هايي كه دارد، ضروري است.