کد مطلب:159789 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:80

تعريف شعار
(شـعـار) كـلام خـود جـوش و غـالباً آهنگيني است كه مرتجلاً بر زبان مردم كوچه و بازار جـاري مـي شـود و نـشـان دهـنـده حـسـّاسـيّت جامعه به مسايلي است كه در كلام مردم به اين صورت متجلّي مي شود.