کد مطلب:1612 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:163

عده زني كه شوهرش مرده


2526- زنـي كـه شوهرش مرده در صورتي كه آزاد است اگر آبستن نباشد , بايد تا چهار ماه و ده روز عده نگهدارد يعني از شوهر كردن خودداري نمايد , اگر چه يائسه يا صيغه باشد , يا شوهرش با او نزديكي نكرده باشد , و اگر آبستن باشد , بايد تا موقع زاييدن عده نگهدارد , ولي اگر پيش از گذشتن چهار ماه و ده روز , بچه اش بدنيا آيد , بايد تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر كند , و اين عده را عده وفات مي گويند .2527- زنـي كـه در عده وفات مي باشد , حرام است لباس رنگي بپوشد و سرمه بكشد و هم چنين كارهاي ديگري كه زينت حجاب حساب شود , بر او حرام مي باشد.2528- اگر زن يقين كند كه شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عده وفات شوهر كند , چنانچه معلوم شود شـوهـر او بـعدا مرده است بايد از شوهر دوم جدا شود , و بنابر احتياط در صورتي كه آبستن باشد , تا مقدار زايـيـدن بـراي شـوهر دوم عده وطي شبهه ( كه مانند عده طلاق است ) و بعد براي شوهر اول عده وفات نگهدارد , و اگر آبستن نباشد , براي شوهر اول عده وفات و بعد براي شوهر دوم عده وطي شبهه نگهدارد.2529- ابـتـداي عـده وفـات در صورتي كه شوهر زن غايب يا در حكم غايب باشد از موقعي است كه زن از مـرگ شـوهـر مـطلع شود نه از زمان مرگ شوهر ولي اين حكم در زني كه به سن بلوغ نرسيده و يا ديوانه مي باشد محل اشكال است .2530- اگر زن بگويد عده ام تمام شده , از او قبول مي شود مگر آن كه مورد تهمت باشد كه در اين صورت بـنـابـر احـتـياط قبول نمي شود , مثلا اگر ادعا كند كه در يك ماه سه مرتبه خون ديده ادعاي او تصديق نمي شود , مگر آن كه نزديكانش از زنان تصديق كنند كه عادت زنانه او اين چنين بوده است .