کد مطلب:1616 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:166

طلاق مبارات


2540- اگـر زن و شوهر يكديگر را نخواهند و از هم كراهت داشته باشند , و زن مالي به مرد بدهد كه او را طلاق دهد , آن طلاق را مبارات گويند.2541- اگـر شوهر بخواهد صيغه مبارات را بخواند , چنانچه مثلا اسم زن فاطمه باشد , بايد بگويد : بارات زوجـتي فاطمة علي ما بذلت , و بنابر احتياط لازم نيز بگويد , فهي طالق يعني من و زنم فاطمه در مقابل بـذل كـرده او از هـم جـدا شديم پس او رها است , و اگر ديگري را وكيل كند , وكيل بايد بگويد : عن قبل مـوكـلي بارات زوجته فاطمة علي ما بذلت فهي طالق و در هر دو صورت اگر به جاي كلمه علي ما بذلت بما بذلت بگويد اشكال ندارد.2542- صـيـغه طلاق خلع و مبارات در صورت امكان بايد به عربي صحيح خوانده شود , و چنانچه ممكن نباشد , حكم آن حكم طلاق است كه در مساله ( 2517 ) گذشت , ولي اگر زن براي آن كه مال خود را به شوهر ببخشد مثلا به فارسي بگويد براي طلاق فلان مال را به تو بخشيدم اشكال ندارد.2543- اگر زن در بين عده طلاق خلع , يا مبارات از بخشش خود برگردد , شوهر مي تواند رجوع كند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد.2544- مـالي را كه شوهر براي طلاق مبارات مي گيرد , بايد بيشتر از مهر نباشد ولي در طلاق خلع اگر بيشتر باشد اشكال ندارد.