کد مطلب:1624 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:142

چيزهايي كه موقع سر بريدن حيوانات مستحب است


2608- فـقـهـاء رضـوان اللّه عليهم , چند چيز را در سر بريدن حيوانات مستحب شمرده اند : اول موقع سر بـريـدن گـوسفند , دو دست و يك پاي آن را ببندند و پاي ديگرش را باز بگذارند , و موقع سر بريدن گاو چهار دست و پايش را ببندند و دم آن را باز بگذارند , و موقع كشتن شتر درحال نشسته گي دو دست آن را از پـايـيـن تـا زانـو , يا زير بغل به يكديگر ببندند و پاهايش را باز بگذارند , و مستحب است مرغ را بعد از سر بريدن رها كنند تا پر و بال بزند.دوم پيش از كشتن حيوان آب جلوي آن بگذارند.سوم كاري كنند كه حيوان كمتر اذيت شود مثلا كارد را خوب تيز كنند و با عجله سر حيوان را ببرند.