کد مطلب:1625 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:152

چيزهايي كه در كشتن حيوانات مكروه است


2609- در بعضي روايات چند چيز در كشتن حيوانات مكروه شمرده شده است .1 پيش از بيرون آمدن روح , پوست حيوان را بكنند.2 در جايي حيوان را بكشند كه حيوان ديگر كه از جنس او است آن را ببيند.3 در شب يا پيش از ظهر روز جمعه سر حيوان را ببرند ولي در صورت احتياج عيبي ندارد.4 خود انسان چهار پايي را كه پرورش داده است بكشد.