کد مطلب:163113 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:151

نظريه ي انقلاب
در نظريه هاي انقلاب، براندازي خلافت اموي، مورد تأكيد و در رأس هدف امام حسين عليه السلام قرار مي گيرد. البته آن حضرت بي ترديد در پي گيري اين هدف، تنها به ايفاي رسالت الهي، نظر داشت [1] .


[1] در ميان متقدمان، سيد مرتضي رحمه الله، از اين نظيه جانب داري كرده است. رك به تنزيه الانبياء، السيد الشريف المرتضي، ص 175 تا 177.