کد مطلب:163114 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:156

مؤلفه هاي نظريه
- خلافت؛

شأني از شؤون امامت عامه اي است كه خداي تعالي به شخص امام عليه السلام مي بخشد. [1] البته باتوجه به مفهوم اعطا، امامت مي شود «مقام» يا «منصب» ولي امامت تنها يك منصب نيست، بلكه اگر در رابطه با خداي تعالي ديده شود، همانند نبوت، رسالت و وظيفه ي الهي نيز هست.


تعالي ديده شود، همانند نبوت، رسالت و وظيفه ي الهي نيز هست.


[1] در اين باره، مطالعه ي كتاب «امامت و رهبري» اثر استاد شهيد مرتضي مطهري سودمند است.