کد مطلب:163120 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:146

نظريه ي اصلاح
از منظر نظريه ي اصلاح، امتناع از بيعت و حتي حركت به سوي كوفه، اقدامي اصلاحي ديده مي شود. در اين اقدام، مقصود آن بود كه تفكر سياسي مردم و حاكمان و نيز رفتار سياسي مردم مسلمان به موازات اصول اسلامي سامان يابد و اصلاح شود. اما خلافت بني اميه اقدام اصلاحي را برنتافت و به سوء تدبير چنان كرد كه سرانجام فاجعه اي خونين برجاي ماند. [1] .


[1] درباره ي نظريه ي اصلاح، ر.ك به بررسي تاريخ عاشورا، همان نشاني.