کد مطلب:163121 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:150

مؤلفه هاي نظريه
- «اصلاح»؛

فعاليتي است سياسي كه در راستاي تصحيح تفكر سياسي و هنجار بخشيدن به عمل و رفتار سياسي امت صورت مي گيرد.

گفتني است مصلح در پي ايجاد تغيير بنيادين و دفعي (يكباره) در ساختار سياسي جامعه با تكيه بر قدرتي غالب نيست، بلكه تنها در پي آن است كه برنامه هايي را تدارك ببيند كه به تدريج و سرانجام به تحول در


تفكر سياسي و تغيير در ساختار حاكميت مي انجامد.