کد مطلب:163124 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:147

نظريه ي مديريت
در اين نظريه حركت امام حسين عليه السلام به منظور ارائه ي الگويي پايدار از جامعه اي بود كه به رهبري معصوم اداره مي شود، براي مقابله با جامعه اي جهاني با مديريت يهوديان. [1] .


[1] اين نظريه از سوي يكي از فضلاي معاصر، مطرح و دفاع شده است. ايشان در شرح و اثبات نظريه شان، تحقيق مفصل و پي گيري انجام داده اند كه نشر آن مي تواند براي استفاده ي محققان مفيد باشد. ايشان، طرح جامعه اي اسلامي را با مديريت معصوم عليه السلام، تدوين كرده اند، كه هنوز به چاپ نرسيده است. در اين مختصر، «مديريت ولايي» نمي گنجد. همين اندازه، براي اين جا كافي است كه بدانيم در نظر صاحب نظريه، امام حسين عليه السلام الگويي از مديريت ولايي را ارائه داده است.