کد مطلب:163126 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:154

مباني نظريه
- در روزگار بني اميه، مسلمانان مديريت توحيدي ولايي را از ياد برده بودند و فعاليت هاي سياسي يهوديان، بي رقيب پيش مي رفت.

- در چنين شرايطي بايد الگويي خونين ظهور كند تا صفير حقانيت آن به اعماق وجود مسلمانان راه يابد و آن ها را از خواب گران بيدار سازد.