کد مطلب:179256 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:235

ادبيات اجتماعي امام سجاد
از ديدگاه امام (ع) رابطه ي انسان با خدا اولين سنگ زير بنا نسبت به ساير روابط است به طوري كه روابط ديگر بر پايه ي آن استوار مي شود. در اين باره مي فرمايد:

«ان لله عليك حقوقا محيطه بك في كل حركه تحركتها، أو سكنه سكنتها أو جارحه قلبتها أو آله تصرفت بها، بعضها اكبر من بعض، و اكبر حقوق الله عليك ما أوجبه لنفسه تبارك و تعالي من حقه.» (همان)