کد مطلب:180006 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:228

درآمد
صحيفه ي سجاديه يا زبور آل محمد عليهم السلام از ابتداي تدوين مورد توجه عالمان واقع شده است و در تصحيح و مقابله ي آن با نسخه هاي معتبر كوشش فراوان نموده اند چنانچه كمتر نسخه اي از اين كتاب را مي توان يافت كه لااقل توسط كتاب آن تصحيح نشده باشد. طبيعتا بسياري از نسخه هاي صحيفه نزد علماي بزرگ مقابله و تصحيح شده و اجازات و يادداشتهاي بلاغ فراواني بر روي آنها ديده مي شود كه در مقال حاضر فقط به معرفي اين اجازات پرداخته ايم.

اجازه ها به ترتيب تاريخي تنظيم شده و تمامي آنها مربوط به سده ي يازدهم مي باشد كه اميدوارم مورد توجه علاقمندان بدين رشته واقع شود.