کد مطلب:18029 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:168

سخن ناشر
گوهرهايي ناب از پيشوايان معصوم - كه درود خدا بر آنان باد در صدف كتابها و گنجينه كتابخانه ها نهفته اند كه چون آشكار گردند، دلربايي مي كنند؛ حكمتهايي كه انديشه ها بدانها سخت نيازمندند و دست انسان امروز از دامان بلندشان كوتاه است. روا نيست كه اين گوهرهاي بي بديلِ مخزنِ عرفان را در اين عصر پرنياز و به اين نسل عطشناك عرضه نكنيم.

امروز مناسبترين زمان براي ارائه معارف ناب اسلامي است؛ ارائه اي نوين و به گونه اي دلنشين؛ در اسلوبي شيوا و با شيوه اي زيبا؛ در جذابترين قالبها و دلرباترين جامه ها.

در اين عصر كه بينشهاي رشد يافته از نظاره خارستان مكتبهاي مادّي به ستوه آمده و انديشه هاي بالنده از كاوش در شوره زار مرامهاي ساخته افكار عليل، ملول گشته و وجدانهاي بيدار از تماشاي نابسامانيهاي جوامع بشري به عذابي دردناك گرفتار شده و جانهاي هشيار از تنفّس در فضاي آلوده مفاسد اجتماعي به تنگ آمده اند و همگي در جستجوي راه نجات و آب حياتند، و در عصري كه باروهاي سستْ بنيان مسلكهاي الحادي همچنان در حال فرو ريختن است و نسل سرگشته و هراسناك امروز در پي يافتن پناهگاهي امن و دژي استوار است؛ بر انديشمندان متعهد و نخبگانِ پرورش يافته مكتب الهي اسلام، فرض است كه از بوستان با طراوتِ معنويت و محضر پر فيض ارباب عصمت، گلهاي معرفت برگيرند و به خردمندانِ دردمند و جويندگان حقيقت، بخصوص نوجوانان و جوانان پاكنهاد كه طالبان حقيقي اين سرچشمه هاي آب حياتند، تقديم نمايند.

اين دفتر كه به قلم زيبا و تواناي اديب فرزانه استاد جواد محدّثي تبيين و تشريح شده و پنجمين دفتر از سلسله مباحث «پيام معصومان» است، ارمغاني است از بوستان خاندان عصمت عليهم السلام و برگزيده اي از حكمتهاي ژرف پيامبر اكرم صل الله عليه و آله و سلم كه به يار صاحبدل و صحابي رازدار خويش «ابوذر غفاري» به وديعت داده اند تا خود بهره گيرد و سپس به همه تشنه كامان زلال معرفت در همه اعصار برساند.

اميد آنكه شهدي باشد جانپرور در كام جويندگان سرچشمه آب حيات و رهپويان راه نجات. ان شاء اللّه.

ديدگاهها و راهنماييهاي خوانندگان ارجمند را بر ديده سپاس مي نهيم و از خداوند توفيق معرفت و طاعت و ارائه ارمغانهايي ديگر از اين باب را مي طلبيم.