کد مطلب:18030 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:155

درباره اين كتاب
وقتي موعظه، از زبان پيامبر باشد و از جان محمّد«ص» بجوشد، و بر جان و دل «ابوذر» نشيند، سزاوار است كه گوش جان همه عالميان در همه زمانها آن حكمتهاي تراويده از زبان رسول را مشتاقانه خريدار شود و چهره روح درچشمه زلال اين مواعظ، شادابي يابد.

«نايِ حكمت» نبوي، زمزمه گر نواي بيداري فطرت و رويش يقين و معرفت در بوستانِ جانهاي پند نيوش است. سپاسگزار خدمات و تلاشهاي پيشينيانيم كه با تاءليفات خويش، گنجينه اي از معارف والاي مكتب را براي آيندگان به ميراث نهادند، تا ما امروز پس از چهارده قرن، بتوانيم كنار «مائده آسمانيِ» احاديث بنشينيم و سخنان پيامبر به ابوذر را بخوانيم و بشنويم وپند گيريم.

آنچه مي خوانيد، شرح گونه اي فشرده بر فرازهاي مواعظ بلندي است كه رسول خدا«ص» به «ابوذر غفاري» تعليم داده است، سخناني حكمت بار و سودمند، از پيامبر حكمت و حكومت، به شهيد زنده ربذه، حضرت ابوذر«ع» كه متن آن در كتب حديث نيز آمده است. [1] .

گرچه اين مواعظ، پيشتر هم به صورتهاي ديگر همراه با ترجمه منتشر شده است، امّا ترجمه و تبييني كه در اين كتاب مي خوانيد، از نظر قلم و نوع برداشت و زاويه ديد، ويژگيهايي دارد كه مي تواند براي اهل مطالعه در اين روزگار، بويژه جوانان جوياي يقين و پوياي راه كمال و سلوك روحي، مفيدتر باشد.

قم - جواد محدّثي

تابستان 1376


[1] از جمله در كتاب «مكارم الاخلاق» طبرسي، ص 458 و بحارالا نوار، علامه مجلسي، ج 74 (چاپ بيروت) ص 74.