کد مطلب:18031 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:148

الگو گرفتن از الگوها
«ابوذر غفاري»، شاگردي است ممتاز، در مكتب اسلام.

استادش «محمد» است (صلوات الله عليه)

كتابش، «قرآن»،

دوره آموزش، «طول عمر»،

رشته آموزشي، «انسانيت».

ابوذر، انسان نمونه و الگوي والايي است، براي همه آنان كه مي خواهند در «مكتب اسلام» و در تربيت ديني، «چگونه بودن» را بياموزند.

بي شك، آنچه ابوذر از پيامبر مي آموزد، درسهايي است متعالي تر از آنچه ديگران در فكر فرا گرفتن آنند.

خوبست كه ما هم اين درس را بياموزيم و به كار گيريم.

تا زندگي مان معني پيدا كند،

و حياتمان «هدفدار» شود،

و حركتمان «جهت دار» گردد،

و جهت حركتمان به سوي «خدا» گردد، كه... «الي اللّه المصير».