کد مطلب:18037 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:171

تعهد در برابر فرصتها
حساسيت پيامبر را نسبت به «وقت» و گذران عمر و سپري شدن فرصتها و استفاده شايسته نكردن از آن مي بينيم. پيامبر در ادامه سخنانش با ابوذر، روي اين مساءله تاءكيد فراوان دارد.

سرمايه داشتن و تجارت نكردن،

فرصت داشتن و زيان بردن،

زنده بودن و عمر را به بطالت گذراندن،

كيمياي عمر را ارزان فروختن،

اينها چيزهايي است كه پيامبر اسلام، بشدت نسبت به آنها حساسيت نشان مي دهد و در هدفداري حيات انسان، براي پرداختن به آن، جايي خاص قرار داده است. باز بشنويم از زبان آن حضرت:

«.. اي ابوذر!

بر عمر خويش، بيش از درهم و دينارت حريص باش!...» [1] .

عقل حسابگر، به محاسبه امور مالي، دخلها و خرجها، موارد مصرف، سودها و زيانها، به طور جدي مي پردازد، ولي... آيا عمر و وقت، ارزش درهم و دينار را هم ندارد؟! آيا به حساب مصرف عمر هم مي پردازيم؟!

در رابطه با اعمالمان، آينده اي پرخوف و خطر در پيش ‍ داريم،

گردنه هايي صعب العبور، ايستگاههايي براي بازرسي و تفتيش دقيق، توقفگاههايي براي حساب!

پيامبر دلسوز، و تربيت دهنده جانها، اينها را به ابوذر يادآوري مي كند:

«اي ابوذر!...

هر يك از شما منتظر چيست؟

ثروتي كه طغيان آور است؟ فقري كه نسيان آور است؟ مرضي كه به فساد مي كشد؟ پيري و كهولتي كه زمين گير مي كند؟ يا... مرگي كه شتابان به سراغ مي آيد؟ يا دجّالي كه بدترين غايب مورد انتظار است؟ يا فرا رسيدن قيامت را؟

و... ساعت قيامت، وحشتبارتر و تلختر است!...» زيرنويس=يا أ باذر! هَلْ يَنْتَظِرُ أ حَدُكم إ لاّ غِنيً مُطْغِيا أ وْ فَقْرا مُنْسِيا أ وْ مَرَضا مُفْسِدا أ وْ هَرَما مُقْعِدااءوْ مَوْتا مُجْهِزا، اءوْ الدَّجّالَ فَإ نَّهُ شَرُّ غايِبٍ يُنْتَظَرُ، اَوِالسّاعَةَ والسّاعَةُ اءدْهي وَأ مَرُّ[email protected]


[1] يا أ باذر! كُنْ عَلي عُمْرِكَ أ شَحَّ مِنْكَ عَلي دِرْهَمِكَ وَدِينارِكَ.