کد مطلب:18050 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:154

ساده زيستي
يا اءباذر! إ نّي اءلْبَسُ الْغَلِيظَ وَاءجْلِسُ عَلي الاْ رْضِ وَاءلْعَقُ اءصابِعِي وَاءرْكَبُ الْحِمارَ بِغَيْرِ سَرْجٍ وَاءرْدِفُ خَلْفِي، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

يا اءباذر! حُبُّ الْمالِ وَالشَرَفِ اءذْهَبُ لِدِينِ الرَّجُلِ مِنْ ذِئبَيْنِ ضارِيَيْنِ فِي زَرْبِ الْغَنَمِ فاءغارا فِيها حَتّي اءصْبَحا فَماذا اءبْقَيا مِنْها؟@.

ابوذر مي گويد: پرسيدم: اي رسول خدا!

آيا خائفان خاضع و متواضع و يادكنندگان خدا، اينان زودتر از ديگران به بهشت مي روند؟

فرمود: نه! ولي تهيدستان مسلمان، بر ديگران براي ورود به بهشت، پيشي مي گيرند. نگهبانان بهشت به آنان مي گويند: صبر كنيد تا به حساب شما رسيدگي شود.

مي گويند: حسابِ چه؟ به خدا سوگند، ما نه مالك چيزي بوديم كه ستم يا داد كنيم، و نه چيزي به ما واگذار شده بود كه سخت بگيريم يا گشايش دهيم و دست دل باز باشيم. امّا، ما پروردگار خويش را عبادت كرديم، تا آنكه ما را فرا خواند، و ما اجابت نموديم...

«اي ابوذر!...

دنيا، دلها و بدنها را مشغول مي سازد. خداوند نيز، از آنچه نعمتهاي حلال در اختيار ما نهاده، سؤ ال خواهد كرد، تا چه رسد به حرامها!...» [1] .

آري... ساده زيستي، نوعي سبكباري است و علايق بيشتر و گردآوري مال و وسايل بيش از ضرورت، پاسخگويي فرداي ما را در دادگاه عدل، دشوارتر مي سازد.

پس، خوشا آنان كه سبكبار و سبكبالند. پروازشان آسانتر و كوچشان بي دردسرتر است.

غلام همّت آنم كه زير چرخ كبود

زهر چه رنگ تعلق پذيرد، آزاد است.


[1] يا اءباذر! إ نَّ الدُّنْيا مَشْغَلَةٌ لِلْقُلُوبِ وَالاْ بْدانِ وَ إ نَّ اللّهَ تَبارَكَ وَ تَعالي سائِلُنا عَمّا نَعَّمَنا فِي حَلالِهِ فَكَيْفَ بِما اءنْعَمْنا فِي حَرامِه؟