کد مطلب:18060 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:144

سرمايه جواني
رسول خدا «ص» در توجه دادن به سرمايه جواني و سود بردن از نقد حيات و همنشيني با نيكان فرمود:

«اي ابوذر!...

هيچ جواني نيست كه از دنيا بگذرد و جواني خود را در راه طاعت خدا سپري كند، جز آنكه خداوند، پاداش هفتاد و دو «صدّيق» به او بدهد.

اي ابوذر!...

ذاكر در ميان غافلان، همچون رزمنده در ميان فراريان است.

اي ابوذر!...

همنشين خوب، بهتر از تنهايي است و تنهايي بهتر از همنشين بد. نيك گفتن بهتر از سكوت است و سكوت، بهتر از بدگويي.

اي ابوذر!...

جز با مؤ من همنشيني مكن و طعامت را جز اهل تقوا نخورد! طعام خود را به كسي بخوران كه به خاطر خدا دوستش مي داري و از طعام كسي بخور كه نسبت به تو محبت خدايي دارد.» [1] .


[1] يا اءباذر! ما مِنْ شابٍّ تَرَكَ الدُّنْيا وَاءفْني شَبابَهُ فِي طاعَةِ اللّهِ إ لاّ اءعْطاهُ اللّهُ اءجْرَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ صِدِّيقا.

يا اءباذر! اَلذّاكِرُ فِي الْغافِليِنَ كَالْمُقاتِلِ فِي الفارِّينَ.

يا اءباذر! اَلْجَليسُ الصّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوِحدةِ، وَالْوِحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ. وَإ مْلاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوتِ، وَالسَّكُوتُ خَيْرٌ مِنْ إ مْلاءِ الشَّرِّ.

يا اءباذر! لا تُصاحِبْ إ لاّ مُؤْمِنا. وَلايَاءكُلْ طعامَك إ لاّ تَقِيُّ. وَلا تَاءكُلْ طَعامَ الْفاسِقِينَ.

يا اءباذر! اءطْعِمْ طَعامَكَ مَنْ تُحِبُّهُ فِي اللّهِ. وَكُلْ طَعامَ مَنْ يُحبُّكَ فِي اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ.