کد مطلب:183027 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:158

چرا امام، سجاد لقب يافت؟
جابر جعفي از حضرت باقرالعلوم عليه السلام بازگو مي كند كه فرمود:

- پدرم، هيچ يك از نعمت هاي الهي را ياد نمي كرد، مگر آنكه سر به سجده مي نهاد.

- هيچ حادثه ناگواري از او رد نمي شد، جز آنكه سجده مي كرد.

- هيچ نيرنگ حيله گري از او دفع نمي گرديد، مگر آنكه سر به سجده مي نهاد.

- از هيچ نماز واجبي فراغت نمي يافت، مگر اينكه به سجود مي رفت.

- هرگز موفق به اصلاح و آشتي بين دو نفر نمي شد، جز آنكه سجده شكر به جاي مي آورد.

- نشانه هاي سجود در تمام اندام سجده اش آشكار بود. از اين رو ايشان را «سجاد» ناميدند. [1] .


[1] علل الشرايع، ص 88.