کد مطلب:183030 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:162

مهم ترين اقدامات امام سجاد
1. تداوم بخشي و تفسير درست حادثه عاشورا و جلوگيري از تحريف آن.

2. پرورش رهبر آينده امت اسلامي حضرت باقرالعلوم عليه السلام و فرزنداني همچون: عبدالله باهر و زيد شهيد و مجاهد، اسوه آمران به معروف.

3. نشر معارف قرآن و فرهنگ اسلام در قالب دعا و نيايش.

4. نظارت و هدايت انديشمندان و فقها و قراي جامعه اسلامي.

5. حمايت سياسي، مادي و معنوي از بردگان به عنوان مظلوم ترين گروههاي اجتماعي و تلاش براي هدايت و آزادي آنان.