کد مطلب:183032 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:168

پاسداري از مقام نبوت
امام سجاد عليه السلام در غالب دعاهاي صحيفه سجاديه مكرر، قبل و يا بعد از هرگونه درخواست از خداي متعال، به حمد و ثناي الهي مي پردازد و بر پيامبر و آل آن بزرگوار صلوات مي فرستد و شيوه دعا كردن را آموزش مي دهد و حرمت رسول اكرم صلي الله عليه و آله وسلم را پاس مي دارد ولي هرگز رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم و ارتباط نسبي خويش با آن بزرگوار را راه دستيابي به امكانات دنيوي قرار نداده است. صاحب كشف الغمه در ج 2، ص 93، اين عبارت را از آن امام همام نقل كرده است:

«ما اكلت بقرابتي من رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم شيئا قط; هرگز به دليل خويشاوندي با رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم چيزي نخورده ام.»